THI CÔNG BẢNG HIỆU BÒ TƠ THÁI BÌNH TẠI GỌ VẤP, TP.HCM 2019