CÔNG TRÌNH SÓC TRĂNG, BẠC 3M MỸ, IN UV TRỰC TIẾP LÊN MICA ĐÈN LED 2018